Contributie

L.T.C. Zweeloo kent diverse type leden met bijbehorende contributie. 
De peildatum voor de leeftijd-gebonden contributie is 1 januari. 

Senioren - vanaf 18 jaar

Junioren - t/m 17 jaar; juniorleden, die in het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken, vallen onder het lidmaatschap vanaf 18 jaar (senior).

Studenten - geldt voor leden, die door hun studie, buiten de gemeente Coevorden wonen en als ze thuis zijn gebruik van de tennisbaan willen maken. Om voor een studentenlidmaatschap in aanmerking te komen, moet dit elk jaar voor 15 april bij de penningmeester kenbaar worden gemaakt. Het bestuur beslist vervolgens over toekenning van de beperkte contributie.

Slapend - Onder een slapend lid wordt verstaan, een lid, die voorziet dat zij/hij het gehele seizoen niet actief kunnen zijn door bv. langdurige blessures, verblijf elders e.d. Om voor het slapend lidmaatschap in aanmerking te komen, moet dit elk jaar voor 15 april bij de penningmeester kenbaar worden gemaakt. Het bestuur beslist vervolgens over toekenning van de beperkte contributie.

Zomer -  Doe jij al een leuke sport maar heb je zomerstop? Ben jij regelmatig hier in de buurt op vakantie of heb je een vaste standplaats op een camping? Of wil je om een andere reden wel een paar maanden lid zijn van onze tennisclub? Dat kan deze zomer bij onze vereniging! Voor een gereduceerd tarief kun je zomerlid worden van LTC Zweeloo. Je kunt dan in de maanden juli en augustus altijd terecht op onze tennisbanen. Bij het lidmaatschap hoort een eigen sleutel van ons complex. Voor deze sleutel wordt een borgsom gevraagd, welke je weer terugontvangt bij inlevering van de sleutel).

Introducé - Introducé(e)s zijn degenen, die op uitnodiging van een lid een keer mee willen tennissen. Hiervan dient vooraf melding gemaakt te worden bij één van de bestuursleden. Betaling in overleg met betreffend bestuurslid.

Tarieven

 per 1 januari 2019  Euro's 
 lidmaatschap vanaf 18 jaar (senior)   85,00
 lidmaatschap t/m 17 jaar (junior)  35,00
 studentenlidmaatschap  47,50
 zomerlidmaatschap (juli-augustus)  30,00
 lidmaatschap slapend lid  25,00
 Inschrijfgeld nieuw lid    5,00
 Borgsom sleutel  12,00
 Introducé(e) per keer    5,00
 Baanhuur per 1,5 uur voor niet-leden  25,00
 Opzegging lidmaatschap na 15 december en voor 15 april  25,00
 Bijdrage van leden, die competitie spelen, per team

 100,00