Kantine Roken & Alcohol

Het roken en het schenken van alcoholhoudende dranken in het clubgebouw is gebonden aan bepaalde regels. Hieronder staan de regels die hierover binnen de club gelden. 

Alcohol
De regels voor het schenken van alcohol zijn op grond van de Horecawet door de overheid bindend aan de vereniging opgelegd. Dit houdt in dat wij geen alcohol schenken en verkopen aan personen jonger dan 18 jaar.

Roken
Binnen het tennispark is roken niet toegestaan.