Padel

Met veel enthousiasme en inzet is de werkgroep Padel en het bestuur bezig om twee padelbanen te realiseren op één van de tennisbanen. We hebben hier ook al melding van gemaakt in het lokale krantje. 

Sinds deze publicatie en de toewijzing van het dorpsbudget merken we dat we spontane aanmelding ontvangen.

Misschien hebben we de aanleg iets te vroeg bekendgemaakt, maar we kunnen ons enthousiasme niet meer temperen.

Waar staan we? We zijn bezig met de afronding van de financieringen, vergunningen en aanbestedingen. Helaas duren de processen vaak langer dan je zou willen.

Als werkgroep zijn we bijna een jaar bezig om e.e.a. te realiseren. 

Momenteel verwachten we eind van het jaar de banen gereed te hebben.

Zodra we alle vinkjes op groen staan, zullen we op een nog te bepalen wijze alle inwoners van de voormalige gemeente Zweeloo uitnodigen om een bindende voorinschrijving te doen.

We zullen deze procedure ook op de site vermelden of t.z.t. een link in Oes Eig'n Kraantien plaatsen.

Tot die tijd worden aanmeldingen of andere enthousiaste berichten ter kennisgeving aangenomen. Helaas is het nog niet zo ver, maar mooi dat het leeft in onze dorpen.

Groet,

Bestuur LTC ZweelooPadelbaan